Selamat Menduduki Peperiksaan UPSR Murid Tahun 6 SKKK1

2 comments

[...]

Celik ICT

1 comments

Murid telah diajar mengenal peralatan komputer seperti tetikus, moniter dan papan kekunci. Murid telah dapat membuka komputer dengan cara yang betul. Murid juga diajar mengerakkan tetikus serta klik.
Murid tanpa bantuan guru melakar menggunakan tetikus
didalam perisian "paint" bagi aktiviti menconteng bebas

[...]

*****Gaji 2011*****

*****Gaji 2011*****